Ste motorista? Navštívte stránku enistation.com
 
Vaše podnikanie,
naša energia.
eni oil products
Eni je integrovaná energetická spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom, výrobou, prepravou a marketingom ropy a zemného plynu. Podnikáme v 71 krajinách po celom svete.
 

testoEni Refining & Marketing a Chemicals v Európe 

Spoločnosť Eni je vďaka 5 priamo vlastneným rafinériám v Taliansku (Sannazzaro, Livorno, Benátky, Taranto a Gela) vedúcim talianskym prevádzkovateľom v rafinérskom odvetví a distribútorom ropných produktov.

V tomto odvetví má spoločnosť Eni zastúpenie aj na širšej európskej úrovni prostredníctvom investícií vo viacerých rafinačných centrách a tiež na maloobchodných a veľkoobchodných trhoch v krajinách strednej a východnej Európy.

Preprava, distribúcia a marketing rafinovaných ropných produktov, skladovaných na základe konečného zákazníka a druhu produktu, sa v Taliansku aj v zahraničí realizuje prostredníctvom rozsiahlej a integrovanej logistickej štruktúry.

Cieľom spoločnosti Eni pri veľkoobchodnom predaji hotových produktov – t. j. nepredávaných prostredníctvom maloobchodnej siete – je zhodnotenie potrieb a príležitostí trhu investovaním predovšetkým do kvality produktov a vzťahov so zákazníkmi, v snahe nadviazať stabilné dlhodobé vzťahy, a to aj prostredníctvom cielených marketingových iniciatív.

Proces rafinácie ropy

Rafinácia ropy na výrobu hotových produktov (LPG, nafta, benzín) sa vykonáva prostredníctvom frakčnej destilácie („fyzikálneho“ procesu), po ktorej nasledujú operácie konverzie a zušľachťovania (procesy/transformácie chemickej povahy).
 

testo

 


FRAKČNÁ DESTILÁCIA
Proces frakčnej destilácie má dva kroky:

  • Prvý krok sa uskutočňuje pri atmosférickom tlaku (primárna atmosférická destilácia alebo doplnenie), a prvý produkt je LPG, keďže je najprchavejší. Nasledujú stále ťažšie zmesi uhľovodíkov: nafta (názov, ktorý sa dáva benzínu pred ďalším zušľachťovaním), kerozín (letecké palivo pre lietadlá) a motorová nafta.
  • Druhý krok prebieha vo vákuu (sekundárna atmosférická destilácia alebo vákuum).

KONVERZIA
Najťažšie zložky ropných produktov, ktoré sa nedokážu odpariť (ťažká nafta a zvyšky), prejdú procesom konverzie, tzv. krakovaním, s cieľom výroby hotových produktov obdobných tým, ktoré sa vyrábajú atmosférickou destiláciou, t. j. LPG, benzín a motorová nafta.

Tieto ťažké typy nafty sa následne odosielajú do zariadení na konverziu, ako sú:
  • hydrokrakovanie: procesy s vysokoteplotným a vysokotlakovým vodíkom na získavanie motorovej nafty,
  • FCC: proces tepelného/katalytického krakovania na získanie (hlavne) benzínu,
  • selektívna rafinácia: na výrobu mazív.

V rafinériách spoločnosti Eni sa používajú rôzne technológie konverzie, a to najmä: znižovanie viskozity, odasfaltovanie, splyňovanie, LC, čírenie a nová technológia vyvinutá spoločnosťou Eni s názvom EST (pozrite si podrobnosti nižšie).

ZUŠĽACHŤOVANIE
Produkty získané destiláciou a konverziou čaká zušľachťovanie, v rámci ktorého prechádzajú procesmi potrebnými na transformáciu na hotové produkty: LPG, benzín, letecké palivo a nafta. Medzi hlavné procesy používané na tento účel patria:
  • odsírovanie vodíkom, ktoré zahŕňa proces odstraňovania síry s cieľom obmedziť emisie znečisťujúcich látok,
  • optimalizácia, čo je proces zameraný na zlepšenie výkonu benzínu v motore.


TECHNOLÓGIA EST SPOLOČNOSTI ENI
V priebehu roka sa v rafinérii Sannazzaro de‘ Burgondi stal plne funkčným závod na konverziu zvyškov. Závod využíva patentovanú technológiu spoločnosti Eni s názvom EST (Eni Slurry Technology), ktorá funguje v súlade s očakávaniami. 

Technológia EST má výhodu v tom, že úplne konvertuje destilované dávky a zlepšuje zvyšky destilácie z ťažkej a veľmi ťažkej ropy, ako aj z nekonvenčných zdrojov.

Proces logistiky

Na prepravu ropy do rafinérií spoločnosti Eni sa používajú dva odlišné logistické procesy: primárny logistický proces využívajúci rozsiahlu sieť ropovodov a proces zásobovania využívajúci ropné tankery na väčšie vzdialenosti.

Na predaj a skladovanie hotových produktov, LPG a ropy slúži sekundárny logistický proces, v rámci ktorého je spoločnosť Eni v Taliansku jedným z najdôležitejších hráčov vďaka svojej priamo vlastnenej a spravovanej sieti ropovodov a systému 15 úložných skladov distribuovaných naprieč krajinou.

 

testo
 

Logistické operácie spoločnosti Eni v Taliansku sú organizované na základe štruktúry centrálneho uzla s tromi hlavnými oblasťami prostredníctvom monitorovania a centralizácie tokov manipulácie s produktmi, aby sa zabezpečila vyššia efektívnosť, a to najmä pri zhromažďovaní a spracovávaní objednávok.

Proces maloobchodnej a veľkoobchodnej distribúcie

Proces pozostáva z niekoľkých fáz: od analýzy a plánovania až po implementáciu a kontrolu predaja.

Celý obchodný proces spoločnosti Eni je štruktúrovaný tak, aby zaručoval efektívnu distribúciu palív certifikovanej kvality s cieľom zabezpečiť spokojnosť zákazníkov a neustále zlepšovanie služieb.

Produkty z rafinérií sú distribuované dvoma rôznymi kanálmi: maloobchod a veľkoobchod.


 

testo


Maloobchod
Táto sieť je kombináciou priamo vlastnených čerpacích staníc spoločností Eni a Agip v Taliansku aj v zahraničí. K 31. decembru 2015 mala distribučná sieť v Taliansku okolo 4 420 predajných miest.

Veľkoobchod
Ide o trh hotových produktov, ktoré sa nepredávajú prostredníctvom siete čerpacích staníc. Na veľkoobchodnom trhu predáva spoločnosť Eni palivá vrátane nafty pre dopravu, kúrenie, poľnohospodárstvo a námorný sektor, benzínu, vykurovacieho oleja a leteckého paliva. Veľkoobchodnými zákazníkmi sú maloobchodníci s týmito produktmi, priemyselné spoločnosti, spoločnosti poskytujúce služby, verejné a komunálne orgány a koncoví používatelia. 

The new Eni: creating value through energy transition

The Strategy we presented on 28 February 2020 consists of the Long-Term Strategic Plan to 2050 and the 2020-2023 Action Plan. In general, we have designed a strategy that mixes economic and environmental sustainability. This will enable Eni to be leader in the market, to which it will supply strongly decarbonised energy products, actively contributing to the energy transition process. 

A new form of energy through innovation and sustainability

The principles guiding our journey will remain the same: promoting the UN’s sustainable development objectives – a fundamental aspect of our mission – and maintaining a solid financial position, which will still underpin all our decisions.
The strategy is a blueprint for Eni’s evolution over the next 30 years. It envisions a business enhanced by the increasing use of renewables, focused on the circular economy and based on targets for reducing our carbon footprint in line with the aims of the Paris Agreement – the commitment signed by 195 countries to reduce emissions and fight climate change.
Over the course of this evolution, which will be based on sustainability, proprietary technologies, innovation, flexibility and the resilience of company assets, Eni seeks to play an active role in the energy transition process as well as take advantage of new opportunities to develop and improve efficiency

Refining & Marketing

The main medium/long-term strategic guidelines are as follows: • expansion of bio-refining capacity to over 5 million tonnes per year, supplied exclusively with 2nd and 3rd generation "palm-oil free" feedstocks, in target areas such as the Far and Middle East, Europe for biojet fuel production and the United States; • progressive conversion of traditional Italian refining sites through new plants for production of hydrogen, methanol, biomethane and products from recycling of waste materials; • in the long-term, the Ruwais refinery in the United Arab Emirates will be the only traditional refinery in operation, capitalising on its optimal location and operational efficiency; • gradual evolution of product mix sold in retail outlets, reaching 100% decarbonised products by 2050; • Increase of additional services offer to improve margins and enhance customer loyalty. 8 In line with the medium-long term strategy, the 2020-2023 Action Plan has the following objectives: • consolidation and integration of traditional refining activities with Ruwais refinery reaching full potential including contribution from trading activities; • continued diversification through investments in biorefining. Our bioprocessing capacity will be 1 million tonnes by 2023 and palm-oil free; • development of circular economy initiatives for the production of hydrogen and methanol from the recycling of waste materials and from castor oil, both new feedstocks for biorefining; • European marketing consolidation favouring high-margin segments and further development of non-oil services in retail; • increased offer of alternative fuels and development of sustainable mobility. These actions will make it possible to achieve a cumulative organic free cash flow of € 2.6 billion over the period 2020-2023.

DOWNLOAD SECTION:

Long Term Strategic Plan to 2050 Presentation and Press Release: click here
To stay up to date about Eni' Publications: click here
Certifikácia

Eni Austria GmbH, organizačná zložka je certifikovaná pobočka (ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015) a spĺňa normy kvality ISO. Nižšie nájdete certifikáty vo formáte PDF, ktoré si môžete stiahnuť.

Certifikát ISO 9001:2015
Certifikát ISO 14001:2015